Kvalitetsgaranti på badrum  NazVik Bygg och VVS AB
 Skarplöts allé 47
 137 43 Västerhaninge
 Tel: 0739698802

 

 


Behörighet badrum & våtrum

Se intyg här!

Trygghet & Garanti

Vi lämnar alltid garanti på renoveringen av ditt badrum


Det hör till som standard att du ska ha ett godkänt kvalitetsdokument som påvisar att din badrumsrenovering är utförd på ett korrekt sätt.

I samband med att renoveringen avslutas får du detta våtrumsdokument av oss som visar att arbetet är utfört på ett korrekt sätt och följer alla de riktlinjer som ställs för våtrumsarbeten.

Garantin gäller i hela 10 år enligt bransch standard.
Självklart är detta något du får av oss också, samtidigt som du får en garanti på tätskiktet som håller i hela 10år.